Category Archives: Uncategorized

BUMM интерфэйс гэж юу вэ?

Платформын эрин үе 1950-аад оны IBM том машинаас эхэлсэн OS/360 үйлдлийн систем бол програм хангамжийн доод түвшний платформ бөгөөд персонал компьютерын Microsoft Windows, mac-OS, Linux үйлдлийн системүүд нь 1960-аад онд залган гарч ирснээр орчин үеийн боловсронгуй үйлдлийн системийн хөгжил хүчээ авч, бүх төрлийн аппликацуудын суурь болон дэмжиж ашиглагдах болсон билээ. Удаахь ээлжинд, тухайлбал 1970-аад оноос […]