Author Archives: Оргил С

Хэрэглэгчийн мэдээлэл ба түүний хэрэглээ…

Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Хэрэглэгчийн мэдээлэл гэж юу вэ? Коллинсын толь бичигт хэрэглэгчийн мэдээлэл гэдэг нь өнөөгийн цахим нийгэм дэх аливаа үйлчилгээ үзүүлэгч болон банк санхүүгийн байгууллагын мэдээллийн сан, систем, компьютер дээр хадгалагдаж, хуримтлагдаж байгаа хувь хүний овог нэр, нас хүйс, холбоо барих мэдээллээс эхсүүлээд санхүүгийн чадавх, сонирхол, худалдан авах зан араншин мэтчилэнгийн бүх мэдээллийг хэлнэ гэж тодорхойлжээ. Яагаад […]